alt text
احسان شریعتی
فیلسوف ایرانی

همین حالا با من تماس بگیرید 

شبکه‌های اجتماعی

بستن


پیام‌های ارسالی

1 2 3 4 5  ... 

21 آذر 1401

ادامه سیاست سرکوب، ارعاب و اعدام حکومتی

 چرخش نظام برخاسته از انقلاب بهمن 57 به سمت نوعی روحانی سالاری شریعتمدار و فقاهتی و ناکام ماندن حکومت دینی طی چهار دهه‌ی گذشته در وعده‌های انقلاب که آزادی مهم‌ترین آنها بود، ایران را وارد مرحله‌ی جدیدی از یک تحوّل دورانی کرده که خصلت اساسی آن وقوع جنبش‌های اعتراضیِ پیاپی و گذار از بنیان‌های حاکمیت موجود است. نظام سیاسی راه حل مقاومت در برابر این چرخش دورانی و حفاظت از بنیان‌های سست نظم موجود را در سرکوب جنبش‌ها و کشتار و دستگیری و حبس معترضان و در نهایت صدور شتابزده احکام اعدام یافته‌است؛ راه حلّی فرسوده و البتّه با تاریخ مصرفی معیّن. محسن شکاری اوّلین قربانی پروژه اعدام‌ها در سرکوب جنبش اخیر است که فاصله دستگیری و اجرای حکم اعدام او تنها 74 روز بود تا یک بار دیگر همه بدانند ارکان‌ "جمهوری اسلامی" شتاب خود را در ستاندن جان انسان‌ها هرگز پنهان نخواهدکرد.

جهت ثبت نظر و مشاهد کامل مطلب به قسمت ادامه مطلب مراجعه نمایید..


ادامه مطلب
28 مهر 1401

جنبشی برای زن، زندگی و آزادی

جنبش اعتراضی اخیر در شهرهای گوناگون که در واکنش به جان‌باختن معصومانه دختری بی‌گناه و رفتار پلیس موسوم به "امنیت اخلاقی" آغاز شد، عکس‌العملی بود درقبال بیدادگری محتسبان "گشت ارشاد" و "حجاب اجباری". این واقعه‌ آن‌چنان روح عاصی مردم‌ ما را زخمی کرد که به سرعت دفاع از منزلت زن، حق انتخاب شکل پوشش، و احترام به تنوع فرهنگی و اعتقادی و سبک‌های زیست‌ متفاوت و تاکید بر آرمان آزادی انسان و حقوق بشر و شهروند را نیز سرلوحه عمل خود قرار داد.

جهت ثبت نظر و مشاهد کامل مطلب به قسمت ادامه مطلب مراجعه نمایید..


ادامه مطلب
10 مهر 1401

بیانیۀ اساتید دانشگاه‌های کشور در جهت محکومیت بازداشت دانشجویان

بیانیۀ بیش از 200 نفر از اساتید دانشگاه‌های کشور در محکومیت بازداشت دانشجویان و ضرورت آزادی هرچه سریع‌تر آنها

متأسفانه یک‌بار دیگر شاهد آن هستیم که شنیده‌نشدن صدای بخش بزرگی از جامعه در ساختار حاکمیت و تداوم رویه‌ها و تصمیم‌های نادرست منجر به جریحه‌دار شدن وجدان جمعی، ریخته‌شدنِ خون افراد جامعه و عزادار شدن ملتِ ایران شده است. در این میان آنچه شگفتی‌آور است برخورد گسترده و بی‌ضابطه با دانشجویانی است که اعتراض خود را به ظلم و تلاشِ خود را برای تغییر ساختارها به شکل مسالمت‌آمیز و بدون کوچکترین تعرضی به اموال عمومی بیان کردند. 

در فضای فعلی به باور ما، اعتراضِ دانشجویان به ظلم و رویه‌های غلط ساختاری، نشان‌دهندۀ تعهد اخلاقی، پویایی فضای دانشگاه و وفاداری دانشجویان به آرمان‌های گرانقدری چون ظلم‌ستیزی و عدالت‌خواهی و آزادی‌خواهی است. همگان باید وجود چنین دانشجویانی را که حاضرند برای دفاع از آزادی و عدالت و کرامت انسانی، از خودگذشتگی کرده و هزینه‌های آن را به جان بخرند قدر دانسته و در برابر کنشگریِ اخلاقی و انسانی آنها سرِ تعظیم فرود آوردند.

متأسفانه، شاهد آن هستیم که نه فقط حساسیت‌های اخلاقی و انسانی دانشجویان گرامی‌ داشته نمی‌شود بعکس با برخوردهای گسترده با آنان عملاً فضای دانشگاه دعوت به انفعال و بی‌تفاوتی می‌شود. ما امضاکنندگان این بیانیه، فراگیرشدنِ بی‌تفاوتی و سکوت در فضای دانشگاه به دلیل ترس از هزینه‌های ابرازنظر و آرمان‌خواهی و ظلم‌ستیزی را خلاف ارزش‌های انسانی و اخلاقی و دینی می‌دانیم و ضمن دعوتِ همۀ همکاران به ابراز نظر و موضع‌گیری در دفاع از ظلم‌ستیزی و عدالت‌خواهی و آزادی‌خواهی، لازم می‌دانیم به مسئولیت اجتماعی خود در برابر بهترین دانشجویانمان در دانشگاه عمل کنیم. به همین دلیل با توجه به التهاب کنونی فضای دانشگاه و نگرانی‌های بحق هم‌کلاسی‌ها و والدین و اساتید بازداشت‌شدگان از سرنوشت آنها و به ویژه با توجه به تجربه‌های قبلی برخورد با دانشجویان، شدیداً نگرانِ سلامت و سرنوشت دانشجویان بازداشت‌شده‌ایم و خواهان آزادی این دانشجویان و حضور آنها سرِ کلاس‌های درس در اسرع وقت هستیم. در غیر این صورت التهاب و نگرانی در فضای دانشگاه ادامه خواهد یافت و  دانشگاه به فضای معمول خود باز نخواهد نگشت.

جهت ثبت نظر و مشاهد کامل مطلب به قسمت ادامه مطلب مراجعه نمایید..


ادامه مطلب

1 2 3 4 5  ...