alt text
احسان شریعتی
فیلسوف ایرانی

همین حالا با من تماس بگیرید 

شبکه‌های اجتماعی

بستن


پیام‌های ارسالی

1 2 3 4 5  ... 

4 مرداد 1400

مردم کوبا چیز متفاوتی نمی‌خواهند!

در گفتگو با احسان شریعتی 
- فلسفه‌پژوه - 


ضمن تحلیل اعتراضات مردم کوبا به مقایسه‌ی آن با سیستم ایران پرداخت و به انصاف نیوز توضیح داد: در مورد کوبا در قیاس با کشور ما یک تشابه و یک افتراق وجود دارد. از زمان پیروزی انقلاب کوبا تاکنون این کشور تحت محاصره و تحریم آمریکا بوده و نزدیکی جغرافیایی آن با آمریکا نیز در این امر تاثیر داشته است. اما اینکه کوبا توانسته تا کنون فشار را تحمل کند،  حسن مدیریت سوسیالیستی را نشان می‌دهد، دقیقا همین مسئله نقطه افتراق آن با کشور ما است.

مردم کوبا چیز متفاوتی نمی‌خواهند!

جهت ثبت نظر و مشاهد کامل مطلب به قسمت ادامه مطلب مراجعه نمایید..


ادامه مطلب
28 اردیبهشت 1400

«داو بازی» انتخابات

( انتخاب میان کدامین گزینه )؟

متن گفتگوی علیرضا غریب دوست با دکتر احسان شریعتی در روزنامه شرق

گفتگوی ما پیرامون انتخابات و فلسفه انتخاب کردن در یک جامعه است. بدون ورود به بحث جبر و اختیار در مباحث فلسفی، مقدمتاً با این پرسش آغاز می‌کنم که از منظر فلسفی بحث انتخابات را چگونه می توان تبیین نمود؟
انتخاب‌کردن همانطور که متفکرانی چون سارتر بدرستی ‌گفته‌اند خودویژگی اصلی انسان است. انسان یعنی آزادی و انتخاب، هرچند متعین در یک موقعیت و محصور واقع‌بودگی که عبارت باشد از طبیعت، تاریخ، جامعه، و نفس یا روان انسان، یعنی همان زندان‌های چهارگانه‌ی او... انسان اما در دالان این زندان‌های تودرتو و موقعیت‌های متغیر، انها همان آزادی انتخاب در عمل است.

«داو بازی» انتخابات جهت ثبت نظر و مشاهد کامل مطلب به قسمت ادامه مطلب مراجعه نمایید..


ادامه مطلب
8 اردیبهشت 1400

نقطه عزیمت فلسفه سیاست توحیدی

گفتگوی مجله تقریرات با دکتر احسان شریعتی

از دهه هشتاد بحث درباره امکان‌سنجی امتداد سیاسی و اجتماعی فلسفه اسلامی افزایش یافته است. آیا شما فکر می‌کنید مکاتب مختلف فلسفه اسلامی واجد کارکرد و امتداد سیاسی و اجتماعی هستند؟

در آغاز باید چند مفهوم  مبنایی را بارتعریف کرد: یکی نفس مفهوم «سیاست» است. اگر معنای عام سیاست یعنی ساماندهی و هدایت زیستِ جمعی برمبنای مصلحتِ عمومی را مراد کنیم، فراتر از فعالیت سیاسی خاص، در همه‌ی امور از جمله مقولات حقوقی، اخلاقی و حتی اقتصادی می‌تواند به کار رود و هیچ کدام هم منفک از هدف سیاست و مبانی فلسفی آن نیستند. در این حالت حتی اگر کسی بگوید موضع یا منظور یا تعهد سیاسی ندارم، همین خود یک موضع‌گیری مشخص با پیآمدهای معین سیاسی است!

نقطه عزیمت فلسفه سیاسیتوحیدی جهت ثبت نظر و مشاهد کامل مطلب به قسمت ادامه مطلب مراجعه نمایید..


ادامه مطلب

1 2 3 4 5  ...